Facebook ve WhatsApp için Emsal Karar! Yargıtay Açıkladı


Alacak davalarında yeni dönem Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu kararla başladı. Mahkeme, alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki paylaşılan bilgileri ve yazışmaları delil olarak saydı. Facebook ve WhatsApp için Emsal Karar Yargıtay tarafından açıklandı.

Facebook ve WhatsApp için emsal karar açıklandı

facebook ve WhatsApp için Emsal Karar

Bir işçi SGK’nın kendisine tahakkuk ettirdiği pirim borcunun iptali için avukatla sözleşme imzalamadan anlaşma gerçekleştirdi. Avukat aracılığı ile açılan davanın ilk duruşmasına girmediğini iddia ettiği avukatın, bu olay üzerine vekaletini iptal etti.

İşçinin bu iddiasına rağmen avukat alacaklı olduğunu öne sürdü. Bu avukat sonrasında işçi hakkında icra takibi başlattı. Davacı işçi büyük bir şokla karşılaşınca, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davalı avukatın söz konusu davanın ilk duruşmasına dahi girmeden azledildiğini, talep edilen avukatlık ücretinin fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödemenin yapıldığını, bu hususun taraflar arasındaki yazışmalarla sabit olduğunu kaydetti.

Yargıtay kararında; şu ifadelere yer verildi:

“Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Yasada; ‘Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.’ yazılıdır.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Açıklanan bu kararın emsal niteliği taşıması birçok kişinin fazlasıyla dikkatini çekti. Siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Alt kısımdan yorum yaparak belirtebilirsiniz.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
8
Şaşkın
Kötü Kötü
2
Kötü
Eğlenceli Eğlenceli
2
Eğlenceli
İlginç İlginç
1
İlginç
Aşk Aşk
6
Aşk
Korkunç Korkunç
4
Korkunç
Başarılı Başarılı
2
Başarılı
Lol Lol
3
Lol
Barış Özkan
Diyobi.com sitesi kurucusu ve yazarı.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir